SDI 60週年感恩晚會

➤ 監製單位 :順德工業股份有限公司 ( SDI
➤ 影片名稱 : 60週年感恩晚會
➤ 影片類型 :影片剪輯
➤ 影片長度 :5分鐘

 

SDI 60週年感恩晚會精剪(字幕) (0;04;50;13) SDI 60週年感恩晚會精剪(字幕) (0;00;06;21) SDI 60週年感恩晚會精剪(字幕) (0;00;12;13) SDI 60週年感恩晚會精剪(字幕) (0;00;17;06) SDI 60週年感恩晚會精剪(字幕) (0;02;27;18) SDI 60週年感恩晚會精剪(字幕) (0;03;05;27)